Book_moede

Få den opmærksomhed din virksomhed fortjener!

Bettina Skindstad rådgiver virksomheder, der bygger på et værdisæt om at skabe positiv forandring for den enkelte, samfundet og den verden vi alle er en del af. Hvis vi for alvor skal skabe forandring, så vi kan aflevere en sund jord med et velfungerende samfund, så må vi skabe virksomheder, der gør godt i verden[…]